Könyvtár

May 21, 2017

Ami a középkori ember tudatában számunkra oly idegenszerű, csaknem hamis, mert nem őszinte és ezért nem is emberi, hogy önmagát létének minden mozzanatában másodlagosnak tudja és éli át. A középkori emberből az, amit mi eredetiségnek hívunk, számunkra bántó módon hiányzik, ellenb...

December 14, 2016

A kötetben eddig még nem ismert Hamvas szövegek, fotók, kéziratok is szerepelnek. A könyv DVD melléklete „A nevezetes névtelen” című új Hamvas film. A könyv bevezetője is olvasható már a honlapon. Megjelenés: 2016. december12! 

A JÁTÉKRÓL

„...ami velünk történik, végső lényege az,...

December 13, 2016

A hétköznapokból túlzottan is elegünk van és valami szebb után vágyakozunk. Ez utóbbi persze szintén jelen van, a hétköznap azonban nagymértékben beárnyékolja saját szürkeségével. Így aztán mindaz, ami szép, a hétköznapival szembehelyezkedik, védekezik ellene és erővel elkülönül...

December 13, 2016

1.

Azok a régi stílusú metafizikusok, akikben még megvolt a belátás képessége, kezdettől fogva azt a meggyőződést képviselték, hogy Isten – vagyis a teljességgel Abszolút – vonatkozásában csak „negatív teológia” lehetséges, mely tagadja a végesség predikátumát, az Istenről szóló p...

December 13, 2016

A keresztény kinyilatkoztatás nem a természetes kinyilatkoztatással nyeri el kiegészülését, minthogy per definitionem minden kinyilatkoztatás pontosan annyiban haladja meg a természet határait, amennyiben kinyilatkoztatás, sugalmazás és megvilágosodás, átszellemülés, „inspiráció”...

December 13, 2016

A tantra megközelítésének háromféle módja van, melyek közül mindegyiknek megvan az érvénye a saját területén. Először is itt van a tudományos rátekintés viszonylag külsődleges útja, amely döntően az információk egybegyűjtésével és a forrásanyagok rendezésével foglalkozik. Ennek s...

December 13, 2016

Valahányszor csak Párizsban járok, sohasem mulasztom el, hogy felkapaszkodjak a Notre-Dame kiméráihoz. Ismerem valamennyit, ahogyan az ember saját kutyáit ismeri. Odafönn, a könyöklő mentén haladok végig, egyiktől a másikig, anélkül hogy bármelyiket is megérinteném. Itt van mindj...

December 13, 2016

Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba,

ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta.

Volt pedig ennek egy Mária nevű testvére.

                                                 (Lukács X, 38, 39)...